S.N. Reg. No. Name Category View
1 1 Sharmila Maskey (Hamal) System View Detail
2 2 Rabin Basnyat System View Detail
3 3 Dilli Raj Pandey System View Detail
4 4 Laxmi Prasad Yadav System View Detail
5 5 Nem Kishor Shrestha System View Detail
6 6 Sanjay Manandhar System View Detail
7 7 Kishor Chapagain System View Detail
8 8 Srijana Panthee System View Detail
9 9 Jiwan Shrestha System View Detail
10 10 Shree Raj Dhoj Joshi System View Detail
11 11 Kishor Pant System View Detail
12 12 Solma Shrestha (Joshi) System View Detail
13 13 Pavitra Kumar Shrestha System View Detail
14 14 Lokendra Gurung System View Detail
15 15 Nissen Man Shrestha System View Detail
16 16 Surab Amatya System View Detail
17 17 Sanjay Kumar Shah System View Detail
18 18 Krishna Kumar Tamrakar System View Detail
19 19 Hari Govinda Maharjan System View Detail
20 20 Nabin Bajracharya System View Detail
21 21 Susha Devkota System View Detail
22 22 Kiran Sherchan System View Detail
23 23 Ranendra Shrestha System View Detail
24 24 Samir Adhikari System View Detail
25 25 Anju Shrestha System View Detail
26 26 Shailesh Poudel System View Detail
27 27 Sunil Bhusal System View Detail
28 28 Subas Adhikari System View Detail
29 29 Purushottam Bhusal System View Detail
30 30 Prakash System View Detail