Er.Dr. Padma Bahadur Shahi Chairman
Er.Dr. Bikash Adhikari Vice-Chairman
Prof.Er.Dr.Vishnu Prasad Pandey Member
Er.Shambhu Narayan Yadav Member
Er.Madan Timsina Member
Er.Kiran Chandra Dahal Member
Er.Birendra Mahaseth Member
Er.Subodh Sharma Member
Er.Umesh Prasad Chaudhari Member
Er.Dr.Hari Bahadur Darlami Member
Er.Hom Nath Pokharel Member
Er.Poshan Thapa Member
Er.Rajan Lama Member
Er.Dr.Ajay Kumar Jha Member
Er.Hari Ram Dawadi Member
Er.Sagar Shrestha Member
Er.Dr.Suraj Lamichhane Member
Er.Dr. Reshma Shrestha Member
Er.Shambhoo Bahadur Shrestha Member
Er.Dr.Mithlesh Kumar Jha Member
Er.Shiw Mangal Giri Member Secretary (Registrar)