Message from Chairman

Education has acculturating role to play refining sensitivities and perception that contribute to a scientific temper and independence of mind. Further, it has to develop manpower for different levels of economy and thus provide one of the major inputs to the national effort for self-reliance and improvement of the quality of life. Read More

Er.Dilli Raman Niraula

PEng (Nepal)

B.E. Civil (India)

M.Sc. in Highway Engg. (UK),

NEC Reg. No. 2639 (Civil)

(Chairman)

Message from Registrar

A professional engineer is competent by virtue of his/her fundamental education and training to apply the scientific method and outlook to the analysis and solution of engineering problems. He/she is able to assume personal responsibility for the development and application of engineering science and knowledge, notably in research, design, construction,… Read More

Er.Shiw Mangal Giri

NEC Reg. No. 2970 (Civil)

(Registrar)
Downloads
S.N. Title Download
1 नाम दर्ता नं. निलम्बन गरिएको सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
2 Notice (Call for Applications for Senior Experience Route for Professional Engineer, PEng (Nepal) Title)
3 निलम्बन सम्बन्धी सूचना ।
4 भौचर सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।
5 परिषद्मा दर्ता भएको नाम निलम्बन गरिएको अवधि थप सम्बन्धी सूचना
6 बधाई तथा शुभकामना ।
7 परिषद्मा दर्ता भएको नाम निलम्बन गरिएको सम्बन्धी सूचना
8 परिषद्बाट स्थायी / अस्थायी मान्यता प्रदान गरिएका इन्जिनियरिङ्ग कलेज/क्याम्पसहरुको स्वीकृत विषय तथा विद्यार्थी भर्ना संख्या विवरण
9 नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियसनबाट परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित भई आउनु भएका सदस्यज्यूहरुलाई स्वागत र सपथ ग्रहण कार्यक्रम ।
10 परिषद्को दर्ता किताबबाट नाम र दर्ता नम्बर हटाईएको सम्बन्धमा ।
11 नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को Internet सुविधा सम्बन्धि सूचना ।
12 Online Payment सम्बन्धी सूचना
13 पेशाजन्य स्वास्थ्य र व्यक्तिगत सुरक्षानीति, २०७७ (Occupational Health and Safety Policy, 2077) कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयहरुमा पठाईएको पत्र
14 Application Form for Foreign Engineers
15 नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्मा नाम दर्ताका लागि भौचर भर्ने सम्बन्धी सूचना
16 नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को दर्ता किताबबाट नाम हटाइएको सूचना
17 नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्का संस्थापक पूर्व अध्यक्ष इ.रामबाबु शर्मा (खनाल) ज्यूको मिति २०७८ साल श्रावण २० गते असामयिक स्वर्गारोहण भएकोले परिषद् परिवारबाट दिइएको श्रद्धाञ्जली ।
18 नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८/०२/३१ को बैठकको निर्णयअनुसार परिषद्को ऐन, २०५५ को दफा २७(१) बमोजिम इ.श्री शिव मंगल गिरी परिषद्को रजिष्ट्रार पदमा नियुक्ति हुनुभएको सम्बधमा
19 नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषदको रजिष्ट्रार पदमा नियुक्त भई सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्नु भएका रजिष्ट्रारलाई बिदाई कार्य सु—सम्पन्न गरियो ।
20 दर्ता भौचर सम्बन्धमा ।
21 परिषद्को मिति २०७७/०८/२८ मा बसेको २७९ औं बैठकको निर्णय बमोजिम अपुग कागजातहरुको कारणले दर्ता प्रक्रिया रद्द भएका निवेदकहरुको नामावली :
22 नेपाल ईन्जिनियरिङ परिषदको अत्यन्त जरुरी सुचना !
23 नेपाल ईन्जिनियरिङ परिषदको अत्यन्त जरुरी सुचना !
24 No Objection Letter सम्बन्धमा ।
25 नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को Online Application Form भर्ने सम्बन्धी सूचना
26 NEC Introduction Booklet, November, 2019
27 तीन बर्से इन्जिनियरिङ्गको मुद्धा सम्बन्धमा उच्च अदालतले गरेको फैसला
28 तीन बर्से ईन्जिनियरिङ सम्बन्धी सुचना
29 नेपाल ईन्जिनियरिङ परिषदको सूची दर्ता सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सुचना
30 नेपाल ईन्जिनियरिङ परिषदको भवन निर्माण तयारी
31 नेपाल इन्जीनियरिंग काउन्सिलको आ.ब. २०७६। २०७७ का लागी सूची दर्ता सम्बन्धि सूचना
32 Invitation for Bids
33 ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा ।
34 Happy New Year 2076
35 नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को Roster सम्बन्धी सूचना
36 नेपाल इन्जीनियरिंग काउन्सिलको आ.ब. २०७५/ २०७६ का लागी सूची दर्ता सम्बन्धि सूचना
37 नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना
38 नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना
39 नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना
40 New_Checklist for Engineering Colleges
41 Orientation to Engineering Colleges
42 Intake Faculty of Approved Engineering Colleges/Institutions of Nepal
43 नेपालमा स्थापना भएका इन्जिनियरिङ कलेजहरुका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना
44 Call for Applications for Senior Experience Route Applicants for Professional Engineer Notice
45 नेपाल इन्जीनियरिंग काउन्सिलको सूची दर्ता सम्बन्धि सूचना
46 Nepal Engineering Council Urgent Notice
47 नेपाल इन्जीनियरिंग काउन्सिलको अत्यन्त जरुरी सूचना
48 11. NEC Notice_Call for Int qual reviewers - for publishing
49 New Registration Form
50 नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को दर्ता शुल्क सम्बन्धि सुचना !!
51 नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को अस्थायी दर्ता सम्बन्धि सुचना !!
52 नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को उजुरी सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
53 नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को सूचना !!
54 नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को निवेदन दर्ता सम्बन्धि सूचना
55 सूची (रोस्टर) तयार गर्ने सम्बन्धमा नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को सूचना
56 नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को “सूचना”
57 सूचना
58 नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको अत्यन्त जरुरी सूचना
S.N. Title Expiry Date Download
1 नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को भवन निर्माणको लागि भएको ठेक्का सम्झौता सम्बन्धमा ।
S.N. Title Download
S.N. Title Download
1 NEC A Brief Information Booklet 2021
2 NEA Introduction Booklet 2020
3 NEC Introduction Booklet, November 2018
4 NEC Introduction Booklet 2018
5 Quality Engg Edn
6 Standard of an Accreditated HEIs
S.N. Title Download
1 International Practice and Nepalese Quest of QAA
2 NEC_college accreditation
3 Nepalese Accreditation Parameters
4 UGC presentation