Message from Chairman

It’s my great pleasure to convey Greetings to all engineers and stakeholders in the engineering profession. On behalf of the Nepal Engineering Council (NEC), I want to express our appreciation for your dedication and contributions to advancing society through designing, creating, and improving systems, processes, and products by considering safety, sustainability, and economic growth. The engineering profession is critical to our collective future, and we are committed to supporting the…Read More

Prof.Dr. Padma Bahadur Shahi

PEng (Nepal)

NEC Reg. No. 161 (Civil)

(Chairman)

Message from Registrar

A professional engineer is competent by virtue of his/her fundamental education and training to apply the scientific method and outlook to the analysis and solution of engineering problems. He/she is able to assume personal responsibility for the development and application of engineering science and knowledge, notably in research, design, construction,… Read More

Er.Shiw Mangal Giri

NEC Reg. No. 2970 (Civil)

(Registrar)
Downloads
S.N. Title Download
1 साधारण दर्तावाला इन्जिनियरको नाम दर्ता परीक्षाको लागि आवेदन फाराम आह्वान गरिएको सम्बन्धमा सूचना ।
2 साधारण दर्तावाला इन्जिनियरको नाम दर्ता परीक्षाको बार्षिक तालिका संसोधन सम्बन्धमा सूचना ।
3 साधारण दर्तावाला इन्जिनियरको नाम दर्ता परीक्षाको लागि आवेदन फाराम आह्वान गरिएको सूचना !
4 नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को जरुरी सूचना ।
5 कार्यालयभवन सरेको सूचना
6 परीक्षाफल पुनर्योग (Retotalling) सम्बन्धी सूचना !
7 साधारण दर्तावाला इन्जिनियरको नाम दर्ता प्रमाणपत्र सम्बन्धी सूचना ।
8 परीक्षाफल प्रकाशित सम्बन्धमा ।
9 इन्जिनियरिङ्ग व्यवसायी दर्ता परीक्षाको समय तालिका सम्बन्धी सूचना
10 साधारण दर्तावाला इन्जिनियरको नाम दर्ता परीक्षाको लागि आवेदन फाराम आह्वान गरिएको सूचना !
11 साधारण दर्तावाला इन्जिनियरको नाम दर्ता परीक्षा सम्बन्धी नमुन प्रश्नपत्र जारी गरिएको सूचना ।
12 साधारण दर्तावाला इन्जिनियरको नाम दर्ता प्रमाणपत्र सम्बन्धी सूचना ।
13 साधारण दर्तावाला इन्जिनियरको नाम दर्ता परीक्षाको बार्षिक तालिका सम्बन्धी सूचना ।
14 साधारण दर्तावाला इन्जिनियरको नाम दर्ता परीक्षाको लागि आवेदन फाराम आह्वान गरिएको सूचना ।
15 Withheld मा परेका परीक्षार्थीहरुको परीक्षाफल सम्बन्धी सूचना !
16 परीक्षाफल प्रकाशित सम्बन्धमा ।
17 इन्जिनियरिङ्ग ब्यवसायीको रुपमा नाम दर्ता गर्ने परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
18 पूर्णाङ्क, अंकभार र परीक्षा समय सम्बन्धी ब्यवस्था
19 साधारण दर्तावाला इन्जिनियरको नाम दर्ता परीक्षा बारे जरुरी सूचना ।
20 साधारण दर्तावाला इन्जिनियरको नाम दर्ता परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना ।
21 साधारण दर्तावाला इन्जिनियरको नाम दर्ता परीक्षाको लागि आवेदन फाराम आह्वान गरिएको सूचना ।
22 इन्जिनियरिङ्ग शिक्षण संस्थाको मान्यता बारे जरुरी सूचना ।
23 व्यवसायिक इन्जिनियर दर्ता (PEng) Senior Experience Route दर्ताको प्रक्रिया स्थगन गरिएको सम्बन्धि जरुरी सूचना ।
24 नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को नाम दर्ता परीक्षाको प्रश्नपत्र तयार गर्ने विज्ञको सूची (Roster) तयार गर्ने सम्बन्धीअत्यन्त जरुरी सूचना !
25 इन्जिनियरिङ्ग विषयहरुको पाठ्यक्रम (Syllabus) सम्बन्धि सूचना ।
26 नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९
27 नाम दर्ताको लागि म्याद थप गरिएको सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।
28 दर्ता सम्बन्धी सूचना
29 नाम दर्ता नं. निलम्बन गरिएको सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
30 Notice (Call for Applications for Senior Experience Route for Professional Engineer, PEng (Nepal) Title)
31 निलम्बन सम्बन्धी सूचना ।
32 भौचर सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।
33 परिषद्मा दर्ता भएको नाम निलम्बन गरिएको अवधि थप सम्बन्धी सूचना
34 बधाई तथा शुभकामना ।
35 परिषद्मा दर्ता भएको नाम निलम्बन गरिएको सम्बन्धी सूचना
36 परिषद्बाट स्थायी / अस्थायी मान्यता प्रदान गरिएका इन्जिनियरिङ्ग कलेज/क्याम्पसहरुको स्वीकृत विषय तथा विद्यार्थी भर्ना संख्या विवरण
37 नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियसनबाट परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित भई आउनु भएका सदस्यज्यूहरुलाई स्वागत र सपथ ग्रहण कार्यक्रम ।
38 परिषद्को दर्ता किताबबाट नाम र दर्ता नम्बर हटाईएको सम्बन्धमा ।
39 नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को Internet सुविधा सम्बन्धि सूचना ।
40 Online Payment सम्बन्धी सूचना
41 पेशाजन्य स्वास्थ्य र व्यक्तिगत सुरक्षानीति, २०७७ (Occupational Health and Safety Policy, 2077) कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयहरुमा पठाईएको पत्र
42 Application Form for Foreign Engineers
43 नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्मा नाम दर्ताका लागि भौचर भर्ने सम्बन्धी सूचना
44 नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को दर्ता किताबबाट नाम हटाइएको सूचना
45 नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्का संस्थापक पूर्व अध्यक्ष इ.रामबाबु शर्मा (खनाल) ज्यूको मिति २०७८ साल श्रावण २० गते असामयिक स्वर्गारोहण भएकोले परिषद् परिवारबाट दिइएको श्रद्धाञ्जली ।
46 नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८/०२/३१ को बैठकको निर्णयअनुसार परिषद्को ऐन, २०५५ को दफा २७(१) बमोजिम इ.श्री शिव मंगल गिरी परिषद्को रजिष्ट्रार पदमा नियुक्ति हुनुभएको सम्बधमा
47 नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषदको रजिष्ट्रार पदमा नियुक्त भई सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्नु भएका रजिष्ट्रारलाई बिदाई कार्य सु—सम्पन्न गरियो ।
48 दर्ता भौचर सम्बन्धमा ।
49 परिषद्को मिति २०७७/०८/२८ मा बसेको २७९ औं बैठकको निर्णय बमोजिम अपुग कागजातहरुको कारणले दर्ता प्रक्रिया रद्द भएका निवेदकहरुको नामावली :
50 नेपाल ईन्जिनियरिङ परिषदको अत्यन्त जरुरी सुचना !
51 नेपाल ईन्जिनियरिङ परिषदको अत्यन्त जरुरी सुचना !
52 No Objection Letter सम्बन्धमा ।
53 नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को Online Application Form भर्ने सम्बन्धी सूचना
54 NEC Introduction Booklet, November, 2019
55 तीन बर्से इन्जिनियरिङ्गको मुद्धा सम्बन्धमा उच्च अदालतले गरेको फैसला
56 तीन बर्से ईन्जिनियरिङ सम्बन्धी सुचना
57 नेपाल ईन्जिनियरिङ परिषदको सूची दर्ता सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सुचना
58 नेपाल ईन्जिनियरिङ परिषदको भवन निर्माण तयारी
59 नेपाल इन्जीनियरिंग काउन्सिलको आ.ब. २०७६। २०७७ का लागी सूची दर्ता सम्बन्धि सूचना
60 Invitation for Bids
61 ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा ।
62 Happy New Year 2076
63 नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को Roster सम्बन्धी सूचना
64 नेपाल इन्जीनियरिंग काउन्सिलको आ.ब. २०७५/ २०७६ का लागी सूची दर्ता सम्बन्धि सूचना
65 नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना
66 नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना
67 नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना
68 New_Checklist for Engineering Colleges
69 Orientation to Engineering Colleges
70 Intake Faculty of Approved Engineering Colleges/Institutions of Nepal
71 नेपालमा स्थापना भएका इन्जिनियरिङ कलेजहरुका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना
72 Call for Applications for Senior Experience Route Applicants for Professional Engineer Notice
73 नेपाल इन्जीनियरिंग काउन्सिलको सूची दर्ता सम्बन्धि सूचना
74 Nepal Engineering Council Urgent Notice
75 नेपाल इन्जीनियरिंग काउन्सिलको अत्यन्त जरुरी सूचना
76 11. NEC Notice_Call for Int qual reviewers - for publishing
77 New Registration Form
78 नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को दर्ता शुल्क सम्बन्धि सुचना !!
79 नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को अस्थायी दर्ता सम्बन्धि सुचना !!
80 नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को उजुरी सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
81 नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को सूचना !!
82 नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को निवेदन दर्ता सम्बन्धि सूचना
83 सूची (रोस्टर) तयार गर्ने सम्बन्धमा नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को सूचना
84 नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को “सूचना”
85 सूचना
86 नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको अत्यन्त जरुरी सूचना
S.N. Title Expiry Date Download
1 नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को भवन निर्माणको लागि भएको ठेक्का सम्झौता सम्बन्धमा ।
S.N. Title Download
S.N. Title Download
1 Syllabus Survey Engineering
2 Syllabus Naval Architecture & Ship Building Engineering
3 Syllabus Meteorology Engineering
4 Syllabus High Tech Plasma and Plant Engineering
5 Syllabus Genetic Engineering
6 Syllabus Geology Engineering
7 Syllabus Energy Engineering
8 Syllabus Earthquake Engineering
9 NEC Registration Examination Model Question for Architecture Engineering
10 NEC Registration Examination Model Question for Agriculture Engineering
11 NEC Registration Examination Model Question for Biomedical Engineering
12 NEC Registration Examination Model Question for Aerospace/Aeronautical Engineering
13 NEC Registration Examination Model Question for Mining Engineering
14 NEC Registration Examination Model Question for Electrical & Electronics Engineering
15 NEC Registration Examination Model Question for Electrical Engineering
16 NEC Registration Examination Model Question for Environmental Engineering
17 NEC Registration Examination Model Question for Hydropower Engineering
18 NEC Registration Examination Model Question for Geomatics Engineering
19 NEC Registration Examination Model Question for Software Engineering
20 NEC Registration Examination Model Question for Information Technology Engineering
21 NEC Registration Examination Model Question for Civil & Rural Engineering
22 NEC Registration Examination Model Question for Electronics and Communication Engineering
23 NEC Registration Examination Model Question for Industrial Engineering
24 NEC Registration Examination Model Question for Automobile Engineering
25 NEC Registration Examination Model Question for Mechanical Engineering
26 Syllabus Biotechnology Engineering
27 NEC Registration Examination Model Question for Computer Engineering
28 NEC Registration Examination Model Question for Civil Engineering
29 पूर्णाङ्क, अंकभार र परीक्षा समय सम्बन्धी ब्यवस्था
30 Syllabus Mining Engineering
31 Syllabus Mechatronics Engineering
32 Syllabus Chemical Engineering
33 Syllabus Automation Engineering
34 Syllabus Biomedical Engineering
35 Syllabus Software Engineering
36 Syllabus Mechanical Engineering
37 Syllabus Information Technology Engineering
38 Syllabus Information Technology & Telecommunication Engineering
39 Syllabus Industrial Engineering
40 Syllabus Hydropower Engineering
41 Syllabus Geomatics Engineering
42 Syllabus Environmental Engineering
43 Syllabus Electronics & Communication Engineering
44 Syllabus Electronics & Telecommunication Engineering
45 Syllabus Electrical & Electronics Engineering
46 Syllabus Electrical Engineering
47 Syllabus Computer Engineering
48 Syllabus Civil Engineering
49 Syllabus Civil & Rural Engineering Engineering
50 Syllabus Automobile Engineering
51 Syllabus Architecture Engineering
52 Syllabus Agricultural Engineering
53 Syllabus Agri-Irrigation Engineering
54 Syllabus Aerospace Engineering
55 Syllabus Aeronautical Engineering
56 NEC A Brief Information Booklet 2021
57 NEA Introduction Booklet 2020
58 NEC Introduction Booklet, November 2018
59 NEC Introduction Booklet 2018
60 Quality Engg Edn
61 Standard of an Accreditated HEIs
S.N. Title Download
1 International Practice and Nepalese Quest of QAA
2 NEC_college accreditation
3 Nepalese Accreditation Parameters
4 UGC presentation